Спазването на техническите изисквания към готовите файлове за печат ще улесни всички производствени процеси и ще допринесе за постигане на точно изпълнение на завършените проекти.

Основните изисквания към готовите файлове за печат (т.нар. принт-файлове):

  • Композитни, без компресии, с формат: *.ps, *.eps, *.pdf,;
  • Всички текстове да бъдат обърнати в криви;
  • Изображения/картинки: минимална резолюция 300 dpi, цветови модел CMYK;
  • Без пасери, ножове и скали, с отпуснати полета (bleed) за рязане от по 3 мм /за рязане “на живо”/;
  • Препоръчително е черните и сивите текстове да бъдат само от един цвят /black/;
  • При необходимост винаги може да се консултирате по телефона с нашите специалисти по предпечат.

Повече подробности и съвети за изготвяне на коректни принт-файлове може да видите тук.