Печатница Дейта, София

Дипляни

Най-разпространеният рекламен носител предоставя възможността в малък обем да представите най-съществените и най-добрите страни на Вашите продукти/услуги.

Според начина на сгъване, дипляните се разделят на такива с една, две, три или повече сгъвки. Различните начини на сгъване се ползват с цел да се организира оптимално разполагането на информацията и същевременно да бъде представена по атрактивен начин.

видове дипляни

1 - една сгъвка / 4 страници
2 - две сгъвки / 6 страници - тип писмо
3 - две сгъвки / 6 страници - тип хармоника
4 - три сгъвки / 8 страници - двойно паралелно сгъване
5 - две сгъвки / 6 страници
6 - три сгъвки / 8 страници  - тип книга

Сгъването може да бъде комбинация от паралелни и напречни сгъвки. Този вид сгъване се ползва при производството на карти и книги.

Нашите съвети за създаване на ефективни рекламни дипляни:

  • Внимателно обмислете разполагането на съдържанието по страниците.
  • Използвайте фотоси с високо качество и резолюция. Снимките, изтеглени от произволни сайтове, по правило не са такива.
  • На първа (титулна) страница обикновено се поставя въздействащо изображение, което да предизвика емоции, да "грабне" четящия и да предизвика желание той да отвори и да прочете още от дипляната. Други задължителни елементи на първа страница са логото и името на вашата компания, както и кратко, въздействащо словосъчетание или изречение (слоган).
  • В случай, че четящият е отворил дипляната, той поглежда към първите вътрешни страници - желателно е там да попадне на вашите топ-продукти или услуги, съпроводени от съвсем кратки описания. Акцентът трябва да бъде върху ползите, които ще получи клиентът, ако ползва вашите продукти или услуги. Подробните описания и спецификации отегчават и по-скоро биха имали обратен ефект. За тях има място във фирмения ви сайт или каталог.
  • Последната (външна) страница обикновено е мястото за фирмените адрес, телефони, сайт, карта. Не е препоръчително там да остават важни послания или информации, защото интересът на четящия е намалял и е твърде вероятно да ги пропусне.

Контакти

Печатница Дейта, София
  • Адрес: София, кв. „Западен парк“, до бл.42 (метростанция „Вардар“)
  • Телефон: +359 2 920 0057; +359 884 641 857
  • Email: office@pechatnicadata.com
  • Работно време: понеделник-петък: 08.30 - 17.00 ч.