Спазването на техническите изисквания към готовите файлове за печат ще улесни всички производствени процеси и ще допринесе за постигане на точно изпълнение ...