Печатница Дейта, София

Предпечатна подготовка

предпечатна подготовка Предпечатната подготовка е свързана с процесите, които трансформират и подготвят компютърно генерирано печатно оформление за окончателно отпечатване (в печатната преса).

Предпечатната подготовка, често наричана популярно предпечат, включва всички процеси, които печатащото устройство/персоналът трябва да предприеме, за да трансформира компютърно проектиран файл във файл, готов за печат.

Предпечатът е термин, използван предимно в индустрията за дигитален печат и офсетов печат. Той дефинира всички процеси, които се случват, след като графичният дизайнер е създал файл с дизайн, докато не бъде готов за печат или бъде отпечатан. Процесът на предпечат е необходим, тъй като компютърно генерираното оформление за печат може да изглежда различно в подравняване, формат и цвят, ако е отпечатано директно на дигитална или офсетова машина. Предпечатната подготовка обикновено включва следните процеси:

 • Проверка на изходящия файл за точен формат, шрифтове и разделителна способност;
 • Съпоставяне на компютърно генерираните цветови кодове с цветни кодове за печат;
 • Подравняване и форматиране на оформлението за печат;
 • Генериране на контролна разпечатка на файла за дизайн, преди да премине в масов печат;
 • Изработка на печатни пластини за офсетов печат.

Нашите съвети за изготвяне на коректни принт-файлове

Значителна част от проблемите и недоразуменията, свързани с печата, могат да се избегнат при подготовката на файловете за печат. Затова бихме искали да споделим част от своя опит с цел избягване на проблемите.

Цветове и цветови модели

Цветовете може да се генерират в различни цветни пространства (модели): RGB, CMYK, HSB, HLS, Lab. Може да бъдат зададени и като Pantone или Greyscale.
Между цветовете, които показва монитора, и цветовете в отпечатъка може да се появи съществена разлика. За да се минимизира тази разлика е необходимо:

 • монитора да бъде калибриран – използва се калибратор (колориметър или спектрофотометър) и специализиран софтуер;
 • да се работи в програма, която поддържа конкретното цветно пространство, в което ще печата машината (CMYK). Визуализацията трябва да бъде включена;
 • да се имат предвид особеностите на различните медии (напр. при нехромовите хартии и картони цветовете „потъват“, не са ярки и контрастни както при хромовите хартии);
 • черните фонове (особено при по-големи площи) да се задават композитно: C30 / M30 / Y30 / K100.

Изображения

Изображенията трябва да бъдат с цветови модел CMYK и резолюция поне 250 dpi (или 300 dpi). Препоръчително е да не се изтеглят от произволни сайтове в интернет, защото там са оптимизирани за web-ползване, но не и за печат.

 Преливки (градиенти)

 • Стъпаловидно накъсване на градиента  -  получава се при неправилно задаване на стъпките (gradient steps) в предпечатната програма. Запълването на градиенти на големи площи също е източник на проблеми.
 • Прекъсване или преминаване в друг цвят в областта, където градиента достига бяло. Получава се при некоректно трансформиране на преливка от един цветови модел (напр. RGB) към работния цветови модел (CMYK).

Шрифтове

 • Да се ползват проверени шрифтове, коите не показват дефекти при генериране на файл за печат.
 • Шрифтовете да бъдат "вмъкнати" (embedded) в pdf-файла.
 • Не се препоръчва текстовете да се оцветяват в композитни цветове (съставени от 4-те основни цвята).

Контакти

Печатница Дейта, София
 • Адрес: София, кв. „Западен парк“, до бл.42 (метростанция „Вардар“)
 • Телефон: +359 2 920 0057; +359 884 641 857
 • Email: office@pechatnicadata.com
 • Работно време: понеделник-петък: 08.30 - 17.00 ч.