Печатница Дейта, София

Предпечатна подготовка

предпечатна подготовка Предпечатната подготовка е свързана с процесите, които трансформират и подготвят компютърно генерирано печатно оформление за окончателно отпечатване (в печатната преса).

Предпечатната подготовка включва всички процеси, които печатащото устройство/персоналът трябва да предприеме, за да трансформира компютърно проектиран файл във файл, готов за печат.

Предпечатът е термин, използван предимно в индустрията за дигитален печат и офсетов печат. Той дефинира всички процеси, които се случват, след като графичният дизайнер е създал файл с дизайн, докато не бъде готов за печат или бъде отпечатан. Процесът на предпечат е необходим, тъй като компютърно генерираното оформление за печат може да изглежда различно в подравняване, формат и цвят, ако е отпечатано директно на дигитална или офсетова машина. Предпечатната подготовка обикновено включва следните процеси:

  • Проверка на изходящия файл за точен формат, шрифтове и разделителна способност;
  • Съпоставяне на компютърно генерираните цветови кодове с цветни кодове за печат;
  • Подравняване и форматиране на оформлението за печат;
  • Генериране на контролна разпечатка на файла за дизайн, преди да премине в масов печат;
  • Изработка на печатни пластини за офсетов печат.

Контакти

Печатница Дейта, София
  • Адрес: София, кв. „Западен парк“, до метростанция „Вардар“
  • Телефон: +359 2 920 0057; +359 884 641 857
  • Email: office@pechatnicadata.com
  • Работно време: понеделник-петък: 08.30 - 17.00 ч.