Печатница Дейта, София

Офсетов печат

Офсетовия печат обединява няколко технологии, чрез които изображението от компютъра се прехвърля на краен носител – хартия или друга медия.

Трансфера на изображенията става на няколко етапа:
  1. Печатна форма, която се изработва от алуминиева сплав, върху която фабрично е нанесен фоточувствителен слой. Пластините се “осветяват” чрез специални машини, наречени СТР /computer-to-plate/, при което изображението от компютъра са прехвърля върху печатната пластина;
  2. Готовата пластина се монтира на печатната машина. Чрез мастилен апарат, осигуряващ равномерен приток на мастило, върху пластината се отлага мастило само в зоните, където има изображение.
  3. При привеждане на печатната машина в работен режим, се задействат три цилиндъра, които при допира си един към друг осъществяват прехвърлянето на мастилото първо към специално гумено платно, а след това – върху хартията.

Технологията на намастиляване се базира на мастила, които използват разликите в повърхностното напрежение в различните зони на експонираната алуминиева пластина. След експонацията едни от зоните на пластината привличат мастилото, а другите го отблъскват. В резултат на това в зоните на привличане се отпечатва цвят, а в зоните на отблъскване – не.

Офсетовият печат има много разновидности – ролен и листов, едноцветен и многоцветен, а според вида на използваните базови цветове на мастилата има два основни вида офсетов печат – щрихов и процесен.
При щриховия офсет се използват мастила с много различни цветове.
При процесния печат изображението се генерира от взаимодействието между растерните мрежи на няколко основни цвята, отпечатани върху листа. Най-разпространената цветова система е 4-цветната /от немски vier Farben/, която се базира на следните цветове: син (cyan – C), пурпурен (magenta – M), жълт (yellow – Y) и черен (black – K).

Съвременните технологии дават възможност за използване на различни видове растери, чрез които се постига максимално качество и цветова точност на отпечатваните изображения.

Офсетовият печат е подходящ за средни и дълги тиражи.

Печатница „Дейта“ е оборудвана с различни печатни машини, гарантиращи максимална гъвкавост и оптимална цена при изпълнението на различни типове поръчки. Предлагаме както висококачествен цветен печат, така и печат със специални мастила (Pantone).

Контакти

Печатница Дейта, София
  • Адрес: София, кв. „Западен парк“, до бл.42 (метростанция „Вардар“)
  • Телефон: +359 2 920 0057; +359 884 641 857
  • Email: office@pechatnicadata.com
  • Работно време: понеделник-петък: 08.30 - 17.00 ч.