Печатница Дейта, София

Графичен дизайн

графичен дизайн Брандът е връзката между бизнес организацията и нейната аудитория. Идентичността на марката е начинът, по който организацията комуникира.

Графичният дизайн, визуалната идентичност са точно това: визуалните елементи на идентичността на марката, които действат като нейно лице, за да комуникират чрез изображения, форми и цвят.

Дизайнерите, които са специализирани в графичния дизайн на визуалната идентичност, си сътрудничат със заинтересованите страни в марката, за да създават лога, типография, цветови палитри и библиотеки с изображения, които представляват съотвентият бранд.

Дизайнерите разработват набор от насоки за визуална марка (ръководства за стил), които описват най-добрите практики и предоставят примери за визуално брандиране, приложено в различни медии. Тези насоки помагат да се гарантира последователност на марката в бъдещи приложения.

Дизайнът на визуалната идентичност е един от най-често срещаните видове дизайн. Графичните дизайнери на визуална идентичност трябва да притежават общи познания за всички видове графичен дизайн, за да създават дизайнерски елементи, които са подходящи за всички визуални медии. Те също така се нуждаят от отлични комуникационни, концептуални и творчески умения, както и страст към изследване на индустрии, организации, тенденции и конкуренти.

Контакти

Печатница Дейта, София
  • Адрес: София, кв. „Западен парк“, до бл.42 (метростанция „Вардар“)
  • Телефон: +359 2 920 0057; +359 884 641 857
  • Email: office@pechatnicadata.com
  • Работно време: понеделник-петък: 08.30 - 17.00 ч.