Цифрова фотография – заснемане на продукти/обекти с професионална фототехника.