Флаерите са един от видовете печатни продукти, получили широко разпространение и приложение през последните години. Предназначението им е да достигат до голям кръг хора, с раздаване предимно на ръка на улицата или по пощенски кутии. Представляват цветни листовки с индивидуален дизайн, представящи събитие, дейност, стоки или услуги.

Флаерът може да е имиджов или информационен, да съдържа цени или само да описва данните и преимуществата на продукта. Флаерите са един от най-добрите начини за информиране на целева аудитория за предстоящи събития, отстъпки, разпродажби.

Размери: обикновено се изработват в стандартни размери – А4 (210 х 297) мм, А5 (148 х 210) мм, А6 (105 х 148) мм, което гарантира минимални изрезки при производството им. Разбира се можем да изготвим дизайн и да отпечатаме флаери с нестандартни размери.