Офсетов печат

Офсетовия печат обединява няколко технологии, чрез които изображението от компютъра се прехвърля на краен носител – хартия или друга медия.
Трансфера на изображенията става на няколко етапа:
1- печатна форма, която се изработва от алуминиева сплав, върху която фабрично е нанесен фоточувствителен слой. Пластините се “осветяват” чрез специални машини, наречени СТР /computer-to-plate/, при което изображението от компютъра са прехвърля върху печатната пластина;
2 – готовата пластина се монтира на печатната машина. Чрез мастилен апарат, осигуряващ равномерен приток на мастило, върху пластината се отлага мастило само в зоните, където има изображение.
3 – при привеждане на печатната машина в работен режим, се задействат три цилиндъра, които при допира си един към друг осъществяват прехвърлянето на мастилото първо към специално гумено платно, а след това – върху хартията.

Технологията на намастиляване се базира на мастила, които използват разликите в повърхностното напрежение в различните зони на експонираната алуминиева пластина. След експонацията едни от зоните на пластината привличат мастилото, а другите го отблъскват. В резултат на това в зоните на привличане се отпечатва цвят, а в зоните на отблъскване – не.

Офсетовият печат има много разновидности – ролен и листов, едноцветен и многоцветен, а според вида на използваните базови цветове на мастилата има два основни вида офсетов печат – щрихов и процесен.
При щриховия офсет се използват мастила с много различни цветове.
При процесния печат изображението се генерира от взаимодействието между растерните мрежи на няколко основни цвята, отпечатани върху листа. Най-разпространената цветова система е 4-цветната /от немски vier Farben/, която се базира на следните цветове: син (cyan – C), пурпурен (magenta – M), жълт (yellow – Y) и черен (black – K).

Съвременните технологии дават възможност за използване на различни видове растери, чрез които се постига максимално качество и цветова точност на отпечатваните изображения.

Офсетовият печат е подходящ за средни и дълги тиражи.

Печатница Дейта е оборудвана с различни печатни машини, гарантиращи максимална гъвкавост и оптимална цена при изпълнението на различни типове поръчки. Предлагаме както висококачествен цветен печат, така и печат със специални мастила (Pantone).