Отпечатването на визитки се извършва на офсетови печатни машини. Това предполага високо качество и точност на отпечатаните изображения, възможност за добавяне на специални цветове /от PANTONE скала, вкл. златен и сребърен бронз/, както и полагане на специални надпечатни лакови покрития – опции, които не предлага нито една дигитална машина.

Размер: 8,5 X 5.5 см                                                 Размер: 9 X 5 см                                                  Размер: 9 X 5 см
Цветност: 2+2                                                           Цветност: 4+0                                                      Цветност: 4+4