Предлагаме на клиентите си и на нашите колеги експонация на филми /цветоотделки/.
Експонаторът и RIP-а са на фирмата CREO Scitex и гарантират висока точност и качество на експонираните филми. Благодарение на софтуера, базиран на платформа BRISQUE, файловете могат много подробно и точно да бъдат прегледани преди експонирането им, което намалява значително вероятността от грешки. Има възможност и за допълнителни опции /или корекции/:
* overprint на черното
* задаване на раздувки /trapping/ на допиращи се цветове
* замяна на липсващ шрифт при растеризация на файл
* подреждане на коли /колиране/
* поставяне на перфорация /Bacher punch/ за печатни машини, ползващи Bacher-регистър.