Най-разпространеният рекламен носител предоставя възможността в малък обем да представите най-съществените и най-добрите страни на Вашите продукти/услуги.