Акциденция – фактурници, ваучери, отчетни документи
Конкурентни цени, бързо отпечатване и инициализация/номериране благодарение на специалната номерираща машина Morgana FSN.