Научна и художествена литература, детски книжки, справочници, медицински, образователни и др. трудове - Вашата поръчка ще бъде изпълнена в срок и с високо качество. Предлагаме страниране на вътрешни страници и графичен дизайн на корици.

coverpm televiziata
Интелигентност за здраве
Галина Терзиянова
Телевизията за деца
Катя Михайлова
covernpk coverstrategy
Социално предприемачество
наръчник
Национална стратегия в областта на
миграцията, убежището и интеграцията

korica4

korica_002

Социологическа система
Стоян Михайлов
Леля Ванга
святост и мъдрост

Димитър Филипов

kriza

oci

Кризата под контрол
Валерия Пачева
Методи в помагащите професии
Пепа Митева
gniav sylkov
Гняв и агресивно поведение при децата
Нели Бояджиева
Пепа Митева
Теория на абсолютността
Сашо Сълков